• Nenkin lần 3

Nenkin lần 3

 
Khái niệm lấy tiền Nenkin lần 3 là gì?
Cái thủ tục mà thường gọi là lấy tiền nenkin lần 3, thật chất nó cũng là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân. cũng là một loại thuế mà vào những tháng cuối của mỗi năm bạn sẽ nhận được 1 mảnh giấy nhỏ trên đó có ghi tổng số tiền công ty trả cho bạn và số tiền bị khấu trừ, gọi là giấy Gensen choshu hyo (hình dưới). Chúng ta có thể xin lại số tiền bị khấu trừ ở trên. ==> gọi là Lấy Nenkin lần 3

Bạn có còn giấy Gensen Choshu Hyo (源泉徴収票)không? Trên đó có khoản 源泉徴収税額 và nếu trong ô đó có số tiền thì chính số tiền đó là thuế thu nhập cá nhân mà đã bị khấu trừ từ tiền lương của bạn. Thông tin cần thiết để lấy lần 3:
1.     Giấy Gensen choshu hyo ( nếu chương trình 3 năm sẽ có tổng cộng 3 tờ )
2.     Hộ chiếu photo
3.     Hộ khẩu photo
4.     Giấy xác nhận của chính quyền địa phương (có mẫu sẵn) Giấy Gensen choshu hyo

 
 

Liên hệ Ms.Thu
SĐT     : 0948 368 567
EMAIL : ngocthu@itm-hcmc.vn