• BP HCNS

Phạm Phước Thành Nhân

 

Họ và tên:  Phạm Phước Thành Nhân              Ngày sinh: 23/6/1982                                  Giới tính:   Nam
Chức vụ:    Nhân viên                                           Bộ phận : Hành chính nhân sự
Ngày vào làm chính thức: 10/12/2013
Dân tộc: Kinh                                                        Tôn giáo: Phật                                             Tình trạng hôn nhân: Độc thân
ĐC thường trú: 277 Diên Hồng, P1, Q. Bình Thạnh - TP. HCM
Nơi đang ở: 277 Diên Hồng, P1, Q. Bình Thạnh - TP. HCM
ĐTDD:   0906.992.878
Loại hợp đồng: Không xác định                       
Trình độ học vấn:  10/12                Chuyên môn: Lái xe

CMND số:    023387601                      Ngày cấp:  08/4/2010                     Nơi cấp: TPHCM
Số hộ chiếu:                                          Nơi cấp:                                             Ngày cấp:                          Ngày hết hạn:
Mã số thuế:  8328682598
Số sổ BHXH:  7914138266
Số thẻ BHYT:  DN779821100016
Mã chấm công: 21

 
 

Hình ảnh


2014: 


2015:

2016: